חנוכה ×Ŗשפ"ד

קולקצי×Ŗ היד×Øאנגאה

חנוכה ×Ŗשפד

קולקצי×Ŗ היד×Øאנגאה

מ×Øים וויה

מבח×Ø ×™×¤×” במחי×Øים הבי×Øים במיוחד. שי×Øו×Ŗ יוצא דופן !! הניהיון שלי עם פלד×Øט היה ×Ŗענוג!! ×Ŗודה פלד×Øט על שי×Øו×Ŗ הלקוחו×Ŗ הנפלא שלך. מומלׄ מאוד לחב×Øים ובני משפחה. . .

ש×Øי מוזה

המוצ×Ø ×”×™×” מעוצב להפליא ואפילו יו×Ŗ×Ø ×ž×“×”×™× בחיים האמי×Ŗיים. אבל יו×Ŗ×Ø ×ž×›×œ, שי×Øו×Ŗ הלקוחו×Ŗ הוא ב×Øמה הגבוהה ביו×Ŗ×Ø ×•×”× יוצאים מגד×Øם כדי לעזו×Ø ×× משהו מש×Ŗבש או שא×Ŗה צ×Øיך א×Ŗ זה בדחיפו×Ŗ. ממליׄ בחום.

הזמינו מ×Ŗנה, קבלו חוויה

א×Øיזה אקהט×Øה טאׄ×Ŗ×Øצו לעשו×Ŗ פ×Øיק×Ŗ קופהאו×Ŗ מפוא×Ø×Ŗ כשהפלדא×Øט שלכם יגיע. כי זו לא ×Øק הזמנה, זו חוויה. בין אם א×Ŗה מפנק א×Ŗ עצמך, או נו×Ŗן מ×Ŗנה למישהו, א×Ŗה מקבל יוק×Øה מקצה לקצה.
משלוח מהי×Øשי×Øו×Ŗי השילוח שלנו שואפים להפק משלוח מהי×Ø ×•××ž×™×Ÿ, ולהבטיח שהחבילו×Ŗ שלך מטופלו×Ŗ היטב, כל הד×Øך משלנו לשלך, במהי×Øו×Ŗ האפש×Øי×Ŗ.
עז×Øה בע×Ŗ הצו×Øךקבל שי×Øו×Ŗ לקוחו×Ŗ מהי×Ø ×•×ž×•×¢×™×œ מבלי ללכ×Ŗ לשום מקום. שלח לנו דוא"ל. דב×Øו אי×Ŗנו. ה×Ŗקש×Øו אלינו. אנחנו מכי×Øים א×Ŗ המוצ×Øים שלנו מבפנים, אז יש לנו א×Ŗ ה×Ŗשובו×Ŗ שא×Ŗה צ×Øיך.
החלפה קלהאין צו×Øך להי×Ŗקע עם מ×Ŗנה שאינה ההגנון שלך. לא אוהבים א×Ŗ זה? אין בעיה. יש לך 14 יום להביא או×Ŗו ולבחו×Ø ×¤×Øיט שא×Ŗה אוהב.

כ×Øטיהי מ×Ŗנה!

מחפשים מ×Ŗנה למישהו, אבל לא בטוחים מה הוא ×Øוצה?

פנקו או×Ŗם עם כ×Øטיה מ×Ŗנה פלדא×Øט. א×Ŗה בוח×Ø ××Ŗ הע×Øך, הם בוח×Øים א×Ŗ המ×Ŗנה.